Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-04
Granskad
2022-05-06
Bordlagd
2022-05-10
Hänvisad
2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2021/22:4723

av Per Bolund m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut
2 Inledning
3 Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi
Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen
Bryt beroendet av fossila bränslen
Riktade stöd till landsbygden och jordbruket
Ett krisstöd som värnar dem med minst marginaler
Ett ordnat mottagande och en stark välfärd och rättsstat
Ge dem som flytt från Ukraina möjligheter till ett bra liv i Sverige
Stötta kulturens återstart
4 Det ekonomiska läget
Framtiden
Andra mått på välfärd
Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser
5 En grön ekonomi
En cirkulär ekonomi inom naturens ramar
Intensifiera arbetet med att skapa en cirkulär

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.