Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Motion 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-30
Granskad
2021-05-03
Bordlagd
2021-05-04
Hänvisad
2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:4033

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Konjunkturläget

2.1 Konjunkturläget i omvärlden

2.2 Konjunkturläget i Sverige

3 Coronapandemin

3.1 En vaccinationsplan, på riktigt

3.2 Stöd till individer och hushåll

3.2.1 Förebyggande sjukpenning för riskgrupper

3.2.2 Tillfälligt familjestöd

3.2.3 Fullt slopat karensavdrag

3.3 Stöd till företag

4 Krisberedskap

4.1 Åtgärder för en starkare krisberedskap

4.1.1 Alltför låg självförsörjningsgrad

4.1.2 Beredskapslager

4.1.3

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.