Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi16 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1999-04-29
Bordläggning
1999-04-30
Hänvisning
1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1998/99:Fi16

av Lennart Daléus m.fl. (c)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

I denna motion redovisas Centerpartiets ekonomiska politik och
alternativ till regeringens vårbudgetproposition. Huvudtema i vår
ekonomiska politik är tillväxt förenad med decentralisering, miljöhänsyn
och social profil.

Sverige behöver en tillväxt för nya jobb och blomstrande företagande.
Centerpartiet vill riva hindren och ge bättre förutsättningar för små och
medelstora företag. Vi föreslår ett antal positiva skatteförändringar för främst
de mindre företagen. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas för att skapa ett bättre
företagsklimat och fler arbetstillfällen. Det finansieras via en grön skatte-
växling med höjda

Yrkanden (48)

 • 1
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trygghet och tillväxt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om trygghet och tillväxt
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljö och tillväxt
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljö och tillväxt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om decentralisering och tillväxt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om decentralisering och tillväxt
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om indelningen i utgiftsområden
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om indelningen i utgiftsområden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning om hur skolans resurser används
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning om hur skolans resurser används
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett nytt studiemedelssystem
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett nytt studiemedelssystem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om institutionell lösning och praktisk finansiering av ett finmaskigt fibernät
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om institutionell lösning och praktisk finansiering av ett finmaskigt fibernät
  Behandlas i
 • 9
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetenskonto
  Behandlas i
 • 9
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetenskonto
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmänna bidrag till kommunerna för ökade satsningar på vård, skola och omsorg
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmänna bidrag till kommunerna för ökade satsningar på vård, skola och omsorg
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen beslutar i enlighet med Centerpartiets förslag till sänkta arbetsgivaravgifter för år 2000
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen beslutar i enlighet med Centerpartiets förslag till sänkta arbetsgivaravgifter för år 2000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen beslutar om åtgärder för att förstärka jordbrukets internationella konkurrenskraft
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen beslutar om åtgärder för att förstärka jordbrukets internationella konkurrenskraft
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen beslutar om höjning av produktionsskatt på el från kränkraft
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen beslutar om höjning av produktionsskatt på el från kränkraft
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avvisa skatt på biodrivmedel från år 2004
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avvisa skatt på biodrivmedel från år 2004
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen beslutar om en kväveoxidskatt
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen beslutar om en kväveoxidskatt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen beslutar om fastighetsskatt på äldre vattenkraft
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen beslutar om fastighetsskatt på äldre vattenkraft
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljöskatt på inrikes flyg
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljöskatt på inrikes flyg
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lättnader av fastighetsskatten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lättnader av fastighetsskatten
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av de fortsatta skatteöverläggningarna
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av de fortsatta skatteöverläggningarna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen hos regeringen begär en utredning för att se över hur reavinstbeskattningen skall utformas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen hos regeringen begär en utredning för att se över hur reavinstbeskattningen skall utformas
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om yrkesfiskeavdrag
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om yrkesfiskeavdrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattesubvention på hushållsnära tjänster som utförs i hemmen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattesubvention på hushållsnära tjänster som utförs i hemmen
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområdena 1-27 åren 2000-2002 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområdena 1-27 åren 2000-2002 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den i ny tilläggsbudget för budgetåret 1999 återkommer med förslag i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den i ny tilläggsbudget för budgetåret 1999 återkommer med förslag i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.