Till innehåll på sidan

Matchfixning och straffskärpning

Motion 2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta frågan på allvar och utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör prioritera ett nordiskt samarbete i förebyggande syfte för att motverka matchfixning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering


De senaste åren har uppgifter kring att matchfixing förekommer i Sverige i samband med idrottssammanhang avlöpt varandra. En hel del har gjorts och Riksidrottsförbundet har satsat stora resurser på att upplysa om problemet, samt tagit krafttag kring den problematik som finns.
I maj 2015 vid riksidrottsmötet fattade mötet beslut om ett särskilt reglemente där maxstraffet är upp till tio års avstängning från all organiserad idrottsverksamhet för en person som medverkat i vadhållning eller manipulation. En förening ska kunna dömas till böter på upp till 500 000 kronor.

 

Matchfixing förekommer i alla sporter men har mest belysts i bland annat fotboll i divisionen/er under allsvenskan. Då man utsätter ett helt lag för en kriminell handling anser vi straffet vara bra, men inte tillräckligt. När man utför en kriminell handling har man sig själv att ta ansvar för. När man utför en kriminell handling som påverkar ett helt lag och därmed flera personer anser vi att mer måste göras då man utsätter laget, föreningen och sporten för en oförsvarbar handling. En handling som de flesta i laget naturligtvis tar avstånd ifrån. Vi föreslår att Regeringen med krafttag tar tag i frågan om matchfixing och att råda bot på problematiken en gång för alla innan det blir en allt för stor verksamhet inom de kriminella nätverken.

Nordiskt samarbete

I somras höll de nordiska riksidrottsförbunden ett gemensamt möte på Färöarna där bland annat frågan om matchfixing togs upp och där det beslutades om att man ska tillsätta en grupp som ska arbeta med att inrätta en nordisk antimatchfixnings-organisation. Samtliga nordiska förbund kom överens om att till nästa år komma fram till en gemensam handlingsplan om hur man motverkar matchfixing och även hur man arbetar förebyggande. En grupp ska återkomma med förslag på beslut om hur det ska kunna implementeras, både i Sverige, i Norden och framöver även i Europa och övriga världen.

Det är bra om man på nordiskt plan kan samarbeta för att dels belysa och informera om problematiken och brottshandlingen bakom matchfixing, men även att försöka förebygga och ändra beteende för att aldrig hamna i kriminellas händer. Tanken med de nordiska riksidrottsförbundens arbetsgrupp är att leda frågan om hur man förebygger brott kopplat till matchfixing för att aldrig hamna i kriminellas händer.

Då kanaliseringen inte räcker till så är det viktigt för idrottens framtid att den är fri från kriminella handlingar och att de som idrottar känner glädje, inspiration och inte hot vid utövandet. Vi Sverigedemokrater ser därför glädjande på att idrottsförbundet tar frågan på allvar och föregår med gått exempel och går steget före Regeringens arbete samt stöttar deras engagemang. Tanken är att om ett år ha en handlingsplan redo för de nordiska länderna.


Straffskärpning
För att råda bot på kriminell verksamhet föreslår vi Sverigedemokrater generellt en linje där straffet sätts i proportion till brottet, vilket innebär en straffskärpning i förhållande till idag inom flera områden. I det här fallet anser vi, då man utsätter inte bara sig själv utan även personer i sin omgivning för fara, att polisen med krafttag och på allvar bör se matchfixing som ett allvarligt brott.
Den kartläggning som Dagens Nyheter publicerat där de granskat de tiotal polisanmälda fotbollsmatcherna i Sverige, visar på att ett nätverk, ofta där grovt kriminella ingår, misstänks ligga bakom flera av brotten. På grund av straffvärdet på mutbrott saknar polisen möjlighet och befogenheter att använda sig av telefonavlyssning som använts för att få fram avgörande bevis i flera stora internationella härvor. Sverigedemokraterna föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att höja straffvärdet på mutbrott.

 

 

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

Angelika Bengtsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta frågan på allvar och utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör prioritera ett nordiskt samarbete i förebyggande syfte för att motverka matchfixning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.