Märkning av katter

Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen vet exakt hur många hemlösa katter det finns i Sverige men antalet uppskattas till omkring 150 000. En del katter har övergetts, en del har kommit vilse och andra har fötts i hemlöshet. Hemlösa katter går en mycket osäker och smärtsam framtid till mötes, ett liv som ofta präglas av sjukdomar, skador, ohyra och svält. Forskning på kattungar som föds i hemlöshet pekar på att upp till tre fjärdedelar av hemlösa katter yngre än sex månader dör eller försvinner (Nutter, F.B., Levine, J.F., Stotskopf, M.K., ”Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate” JAVMA, Vol 225, November 2004). Samtidigt överlever tillräckligt många för att det ska födas fler hemlösa kattungar.

De katter som blivit hemlösa efter att ha kommit vilse har egentligen ett hem och med enkla åtgärder som obligatorisk id-märkning och registrering kan katterna återförenas med sina ägare. Registreringen bör ske i samband med att katten id-märks och helst vara kostnadsfri.

I dag missar många välvilliga kattägare den frivilliga registreringen av katter, vilket innebär en risk om katten kommer vilse i framtiden.

Sveriges hundregister och krav på registrering av hundar är idag en självklarhet. En naturlig utveckling för att värna fler av våra vanligaste husdjurs framtid och levnadsvillkor är att även katter omfattas av obligatorisk id-märkning och registrering.

I dag kostar de hemlösa katterna pengar för kommunerna genom att kommuner och kommunala bostadsbolag skjuter av eller avlivar hemlösa, förvildade katter. Lagkrav på märkning och registrering höjer kattens status och gör att människor måste tänka igenom beslutet att skaffa en katt då katten kommer att kunna spåras till dem. Att äga ett husdjur ska innebära ett ansvar.

Att överge djur är redan idag ett brott mot djurskyddslagens 2 § om att djur inte får utsättas för lidande, men Djurskyddslagsutredningen pekar på behovet av att lagen får en uttrycklig skrivning om att det ska vara ett brott att överge ett husdjur. För att en ägare ska kunna identifieras bör Sverige införa obligatorisk id-märkning och registrering av katter.

Genom obligatorisk märkning och registrering kan vi på sikt lösa problemet med hemlösa katter.

 

 

Elin Lundgren (S)

Åsa Lindestam (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.