Mäns våld mot kvinnor

Motion 2021/22:2184 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av åtgärder för att förhindra mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år dör ett 20-tal kvinnor på grund av våld i nära relationer och långt fler utsätts för misshandel och hot. Även män utsätts för våld i nära relationer, men de är inte till närmelsevis lika många och framförallt är det dödliga våldet väsentligt lägre.

Under pandemin har problemet med mäns våld mot kvinnor ökat. Det krävs därför kraftfulla och konkreta åtgärder för att bryta denna trend. Våldet behöver förebyggas, men vi behöver även skärpa straffen och säkerställa att brottsoffren får upprättelse. Det finns flera åtgärder att överväga. Till exempel bör det införas skärpta straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Vidare bör elektronisk fotboja tillämpas direkt i samband med ett kontaktförbud istället för först efter överträdelser av kontakt­förbudet. När det är tillämpligt bör även utländska gärningsmän utvisas vid fler fall av våld mot kvinnor. Mot bakgrund av ovanstående bör det göras en översyn av åtgärder för att förhindra mäns våld mot kvinnor.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av åtgärder för att förhindra mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.