Mälarfarleden och Hjulstabron

Motion 2021/22:4046 av Mikael Damsgaard (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att så snart som möjligt anpassa Hjulstabron för att större fartyg ska kunna passera och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom att flytta gods från landtransporter till sjöfart kan stora vinster uppnås. Det minskar transporternas klimatavtryck väsentligt liksom att ett hårt belastat väg- och järnvägsnät avlastas.

Nu pågår Mälarprojektet som syftar till att kunna ta in större fartyg till hamnarna i Västerås och Köping. Projektet innefattar bland annat ombyggnation av slussen i Södertälje samt muddring av Mälarfarleden och de två Mälarhamnarna. Dessvärre finns inget beslut om anpassning av Hjulstabron där väg 55 korsar Mälarfarleden. Om Hjulsta­bron inte byggs om alternativt ersätts med en ny bro kommer de stora investeringar som görs i slussen, farleden och hamnarna inte fullt ut kunna nyttogöras. Det är därför ange­läget att Hjulstabron så snart som möjligt anpassas för att större fartyg ska kunna passera bron.

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att så snart som möjligt anpassa Hjulstabron för att större fartyg ska kunna passera och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.