Löner inom taxibranschen

Motion 2014/15:1664 av Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att det i offentliga upphandlingar av persontrafik alltid ska kunna ställas krav på att företagen ska erbjuda motsvarande kollektivavtalsenliga löner.

Motivering

Ett traditionellt ägt taxibolag i Sverige har ofta varit en ekonomisk förening där olika taxiägare gått samman för en gemensam växel och kunnat samarbeta om personal såväl som kollektivavtalsenliga löner och försäkringar. Det har förändrats de senaste åren och troligen bidragit till många av dagens problem, både för anställda och kunder, när till exempel den största ägargruppen med många kända taxibolag i sin ägo, har förare utan fackliga avtal.

Angelägenheten att göra ett bra jobb hos de enskilda förarna när de inte längre är delägare i en ekonomisk förening och därmed har makt och möjlighet att påverka sitt arbete, minskar med all säkerhet, om man får höra att ens arbete och person går att byta ut omgående om man inte är nöjd med arbetsvillkoren.

Det finns alltså en annan sida av myntet – en dålig arbetsmiljö för taxichaufförerna, som får jobba många och långa dagar för en månadslön mellan 13 000 och 20 000 kr. Även förarna blir utsatta för hot och våld, till exempel händelsen i Karlstad för ett tag sedan med svår misshandel av en förare.

Det går även att fundera över kreditkörningar som är framförhandlade av beställningscentralerna – bolaget man tillhör som förare. Företagskunder på kundkonto, färdtjänst och kontokortsresor, där kunden förvisso tjänar på resans pris, men som inte alltid ger den enskilda näringsidkaren särskilt mycket tillbaka. En offentlig upphandling måste innehålla förståelse för att förarna ska kunna få en skälig lön och det sker främst hos de taxiföretag som har kollektivavtal och en garantilön.

Uppvärderingen av själva yrket taxichaufför som ett viktigt serviceyrke, där bemötande och lokalkännedom är en del av kompetensen, måste företagen i näringen ta tag i, liksom det faktum att låga anbud i offentliga upphandlingar inte alltid ger nöjda förare, som får kämpa desto hårdare för att få ihop en dräglig månadslön.

Den dagen alla taxibolag har en garantilön för sina chaufförer, då har det gått framåt. Ett sådant krav motsvarande kollektivavtalsenliga löner, borde kunna ställas i offentliga upphandlingar och därmed skulle kommuner, landsting och staten gå före i arbetet för rimliga löner, även inom taxibranschen.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att det i offentliga upphandlingar av persontrafik alltid ska kunna ställas krav på att företagen ska erbjuda motsvarande kollektivavtalsenliga löner.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.