Livstidsstraff för pedofiler

Motion 2017/18:170 av Jeff Ahl (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-25
Granskad
2017-09-25
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för sexualbrott mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som utsätter barn för grova sexuella övergrepp har förverkat sin rätt att leva som fri medborgare. Pedofiler som begått grova övergrepp mot barn har vid tidigare tillfällen fått avtjäna ett alldeles för kort straff. När de sedan frigivits har de begått nya brott och tyvärr har barn även dött till följd av att dessa har släppts fria.

Det är moraliskt oförsvarbart att inte utdöma hårda straff för de som begår hemska handlingar mot barn, framför allt när det rör sexuella brott. Därför ska livstidsstraff utan möjlighet till benådning utdömas för den som begår grova sexualbrott mot barn eller den som tre gånger döms för ringare former av sexualbrott mot barn.

 

 

Jeff Ahl (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för sexualbrott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU29
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.