Till innehåll på sidan

Livsmedelsinspektion på länsstyrelsenivå

Motion 2010/11:MJ270 av Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en flytt av livsmedelsinspektionen från kommunnivå till länsstyrelsenivå.

Motivering

Idag är ett av många problem för näringsidkare i livsmedelsbranschen att de livsmedelsinspektörer som kommunen har för att inspektera hygien m.m. i deras lokaler antingen inte inspekterar livsmedelslokalerna i den omfattning som kommunen tar betalt för, eller att livsmedelsinspektörerna saknar den kompetens som bör krävas för att en tillräckligt bra inspektion ska kunna genomföras. Större kommuner klarar att tillgodose kompetenskravet, men inte de mindre kommunerna, helt enkelt för att de är för små. Det är också orimligt att kräva av en livsmedelsinspektör att denne ska vara kompetent på alla olika livsmedelsområden, något som inte är ovanligt i små kommuner. Om livsmedelsinspektionen läggs under länsstyrelsen blir det enklare att ha livsmedelsinspektörer med olika kompetensområden samlade under samma tak.

Stockholm den 21 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en flytt av livsmedelsinspektionen från kommunnivå till länsstyrelsenivå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.