Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsörjning i Sverige

Motion 2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra hur Sveriges självförsörjningsgrad ska kunna öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kommer hälften av den mat vi äter i Sverige från ett annat land. Det har stor betydelse för företagandet och möjligheten att leva på landsbygden i vårt land. Dessutom lever vi i en allt annat än stabil och trygg värld. Skulle våra importvägar stängas av så finns det ingen annan försörjningsberedskap än den egna livsmedelsproduktionen, och då riskerar vi att maten inte räcker till. Vi förlitar oss helt till att frihandeln inom EU ger oss en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även i händelse av ofred.

Enligt siffror från SCB hade Sverige 2003 en självförsörjningsgrad på 90 procent för griskött. 2014 hade siffran sjunkit till 70 procent. För nötkött var självförsörjningsgraden 67 procent 2003 men 52 procent 2014. Ost har nästan halverat sin försörjningsgrad från 81 procent 2003 till 44 procent 2014.

När det gäller försörjningsberedskap är naturligtvis tillgången till odlingsbar mark av stor betydelse. Andra viktiga beståndsdelar är tillgången till maskiner, kompetens, bränsle och växtskyddsmedel.

Försörjningsberedskapen kan mycket väl bli akut, samtidigt som den kan sättas i ett större långsiktigt perspektiv. Det finns risker med att inte ha kontroll över produktionen av den mat våra medborgare konsumerar. Vi har en skarp miljö- och djurskyddslagstiftning med tydlig spårbarhet i Sverige, det ska vi värna om.

De regionala livsmedelsstrategier som håller på att växa fram runt om i Sverige visar på att det finns goda potentialer att öka livsmedelsproduktionen. Det finns många områden som branscherna själva behöver ta ansvar för men det finns också uppdrag till oss på den nationella nivån.

Vi behöver tydliggöra hur jordbruks- och trädgårdsnäringen ska kunna öka sin produktion så att Sverige kan öka sin självförsörjningsgrad. Det är ytterst angeläget att regeringen noggrant följer utvecklingen och samordnar instruktioner och regleringsbrev till berörda myndigheter.

 

 

Kristina Nilsson (S)

Åsa Lindestam (S)

.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra hur Sveriges självförsörjningsgrad ska kunna öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.