Likvärdiga miljövillkor för Arlanda flygplats

Motion 2011/12:MJ449 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över vilka utsläppsregler som gäller för Arlanda flygplats.

Motivering

Sverige är ett av de länder som är mest vidsträckta, har en befolkning som har en stor spridning över landet och som dessutom ligger i utkanten av kontinenten. Därför är en välfungerande flygtrafik särskilt viktig för vårt land. Ska Sverige vara attraktivt så är det nödvändigt att vi har flygplatser som har en kapacitet för utrikestrafik som kan stå sig i konkurrensen med de stora flygplatserna i våra grannländer. Lika viktigt är att våra svenska flygplatser lever under miljökrav som är likartade som de som gäller i vår omvärld.

Idag har Arlanda snart slagit i taket vad gäller den mängd utsläpp som är tillåten, detta trots att man sedan länge bedriver ett aktivt klimatarbete som har lett till att själva flygplatsen i sig nu är klimatneutral. Anledningen till detta är att Arlanda, som enda flygplats i EU, också måste räkna med de utsläpp som orsakas av marktransporter till och från flygplatsen. Om denna regel skall gälla även i framtiden så kan inte flygtrafiken från Arlanda utvecklas vidare och då riskerar man att tappa internationella flygrutter till andra närliggande länder där man endast ålägger flygplatserna att ta ansvar för de utsläpp som man själva direkt kan påverka.

Om inte detta unika krav ändras så riskeras Arlandas ställning som knutpunkt för inrikesflyget eftersom flygplatsen då måste börja säga nej till mer trafik från flygplatsen. Självklart ska vi fortsätta arbetet med att minska också marktransporternas utsläpp men detta ansvar kan inte som idag främst bäras av den aktör som redan idag tar ett ansvar för sina egna klimatutsläpp.

Arlanda är av stor betydelse för hela landet och därför är det oerhört viktigt att få rimliga och moderna spelregler i konkurrensen med andra flygplatser av samma storlek. Därför bör regeringen göra en översyn av dessa regler.

Stockholm den 5 oktober 2011

Edward Riedl (M)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över vilka utsläppsregler som gäller för Arlanda flygplats.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.