Till innehåll på sidan

Likställande av regelverket för A-traktorer med det för mopedbilar

Motion 2022/23:1958 av Isak From och Joakim Järrebring (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa utbildnings- och säkerhetskraven för A-traktorer samt att A-traktorn bör kunna framföras i samma hastighet som mopedbilar och AM-mopeder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En A-traktor eller epatraktor är en äldre personbil, ibland även lastbil, som har blivit ombyggd till en A‑traktor som är en modernare form av nittonhundrafemtiotalets epatraktorer.

A-traktor är ett motordrivet fordon, oftast en ombyggd bil. Epatraktorn var ursprung­ligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanord­ning. Numera används A‑traktorn, som ofta kallas epa, främst som ett transportmedel av ungdomar. Dessvärre har fusket och därmed olyckorna med fordonstypen ökat drastiskt.

Dagens lagstiftning gör gällande att den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon är 30 kilometer i timmen.

Denna hastighets­begränsning har gällt sedan epatidens lagstiftning, och är sedan EU-inträdet ett undantag i EU:s regelverk.

För att öka säkerheten finns det därför anledning att göra en översyn av regelverken för dessa fordon. Körkortskraven och den praktiska delen i AM-utbildningen behöver skärpas, säkerhetsbälteskrav införas på alla platser, samt att det självklart ska vara vinter­däck på vintern. Samt möjliggöra att den tillåtna högsta hastigheten höjs till 45 km i timmen, samma som för en mopedbil.

Mopedbilen ser ut som en bil men är konstruerad som en moped på fyra hjul. Det innebär att fordonet inte alls är lika säkert som en personbil. Regelverket för mopedbilar gör att mopedbilarnas kaross inte alls klarar krockar och har tryckts ihop helt vid krock­tester.

En mopedbil får i dag köra 45 kilometer i timmen, medan en A‑traktor eller epatraktor endast får framföras i 30 km i timmen. Detta är ologiskt, eftersom det är betydligt säkrare att framföra A‑traktorer än en mopedbil. A‑traktor eller epatraktorer borde få köra lika fort som en mopedbil varpå regelverket för dem bör ses över.

 

 

Isak From (S)

Joakim Järrebring (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa utbildnings- och säkerhetskraven för A-traktorer samt att A-traktorn bör kunna framföras i samma hastighet som mopedbilar och AM-mopeder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.