Lättnader för bebyggelse på jordbruksmark

Motion 2020/21:1419 av Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka avvecklingen av landsbygden genom att se över lagstiftningen för att underlätta för kommuner att medge bygglov på jordbruksmark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att motverka avveckling av landsbygden är det viktigt att främja de möjligheter till attraktivt byggande som efterfrågas. De grundläggande reglerna om byggande som an­ges i plan- och bygglagen och miljöbalken är väl avvägda och motiverade. Däremot är den rigorösa tolkningen av miljöbalkens 3 kap. 4 § ett problem.

Tolkningen av denna paragraf har i Mark- och miljööverdomstolen blivit att man i praktiken med brukningsvärd jordbruksmark menar ”all” jordbruksmark. Kommuner borde ha möjlighet att i vissa fall medge bygglov även på jordbruksmark om det kan motiveras i det enskilda fallet.

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka avvecklingen av landsbygden genom att se över lagstiftningen för att underlätta för kommuner att medge bygglov på jordbruksmark och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.