Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar

Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga utredningar (SOU) bör innehålla en sammanfattning på lättläst svenska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utredningar är en viktig del av den demokratiska process som föregår de beslut om nya lagar vi tar i Sveriges riksdag. I Statens offentliga utredningar (SOU) finns en sammanfattning på engelska, vilket är rimligt. Det ökar tillgängligheten och möjliggör för personer utanför det svenska språket att ta del av slutsatserna och förslagen från utredaren.

Lika naturligt vore det att göra SOU tillgängligt för personer som har svårigheter att tillgodogöra sig innehållet på den skrivna svenska som kännetecknar utredningarna. En sammanfattning på lättläst svenska borde vara en lika naturlig del av en utredning som en sammanfattning på engelska.

Tillgänglighet är ett viktigt politiskt mål och rätten att delta i det demokratiska samtalet ska omfatta alla. Demokrati förutsätter att alla ges möjlighet att delta på sina villkor. Det är rimligt att all relevant offentlig information, som riktar sig till medborgarna, också ska publiceras på lättläst svenska. Det är viktigt för många grupper, som exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning och nya svenskar med ett annat modersmål.

För att säkerställa att det statliga utredningsväsendet i framtiden blir mer tillgängligt bör därför alla offentliga utredningar, på samma sätt som gäller engelsk sammanfattning,


presentera sina förslag och slutsatser också på lättläst svenska. Det är viktigt för att bredda det demokratiska samtalet och ge fler möjlighet att ta del av och ge sitt svar på viktiga statliga utredningar.

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga utredningar (SOU) bör innehålla en sammanfattning på lättläst svenska och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2018/19:KU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.