Låt Skåne bli testregion för gårdsförsäljning

Motion 2016/17:2500 av Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Skåne bli testregion för gårdsförsäljning vilket exempelvis skulle kunna göras genom att testa möjligheten att göra producenter som vill sälja sina alkoholhaltiga produkter till ombud för Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra producenter som vill sälja sina alkoholhaltiga produkter till ombud för Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om gårdsförsäljning är en näringspolitisk fråga och ska hanteras därefter i den politiska processen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk produktion av vin, cider och öl har utvecklats i snabb takt. Vingårdar, musterier och mikrobryggerier växer och konsumenternas intresse för närproducerat och alkoholhaltiga drycker i mindre upplagor är stort. En stor efterfrågan och innovativa producenter skapar nya arbetstillfällen. Arbeten som är så viktiga för landsbygdsutvecklingen.

Producenterna upplever dock svårigheter med att skapa ett helt ”upplevelsepaket” för besökaren. Produkterna kan idag säljas på Systembolaget genom ett både begränsat och komplicerat system eller genom att varorna fysiskt måste ha varit på exempelvis dansk mark innan försäljning. Detta gör att många av våra jobbskapare börjar tappa modet.

Sverige är det enda EU-land som inte tillåter gårdsförsäljning. Sverige ska fortsatt värna Systembolaget, men det måste vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning inom ramen för monopolet. Gör därför Skåne till testregion för att finna lösningar som kan möjliggöra gårdsförsäljning inom ramen för Systembolagets verksamhet. Den största koncentrationen av vingårdar och vinproducenter finns i Skåne. Här finns även en hel del cider- och ölproducenter. Turismnäringen är redan stor och gårdsförsäljningens potential för landsbygdsutvecklingen långt ifrån uppnådd. En möjlighet skulle kunna vara att göra producenter som vill sälja sina alkoholhaltiga produkter till ombud för Systembolaget. En lösning som borde utredas.

Vidare bör frågan om gårdsförsäljning hanteras som den näringspolitiska fråga som den faktiskt är. Att gårdsförsäljning skulle vara ett hot mot folkhälsan är ett argument utan substans. Gårdsförsäljningens små kvantiteter inom ramen för en relativt hög prisbild är ej att jämföra med Systembolagets bulkvaror till relativt låga priser eller privatimport från Tyskland eller Danmark.

Att Sveriges producenter inte tillåts sälja sina egna produkter gör det än svårare för dem att få verksamheten att gå runt. Våra producenter förtjänar liknande villkor som sina europeiska kolleger, och konsumenterna förtjänar att få möjligheten att köpa hem en närproducerad vinflaska.

 

 

Sofia Damm (KD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Skåne bli testregion för gårdsförsäljning vilket exempelvis skulle kunna göras genom att testa möjligheten att göra producenter som vill sälja sina alkoholhaltiga produkter till ombud för Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra producenter som vill sälja sina alkoholhaltiga produkter till ombud för Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om gårdsförsäljning är en näringspolitisk fråga och ska hanteras därefter i den politiska processen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.