Lantmäteriet

Motion 2018/19:1348 av Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att avreglera Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantmäteriet är sedan 2008 ansvarigt för de uppgifter som tidigare utfördes av Lantmäteriverket och 21 regionala myndigheter. Fördelarna med att samla ansvaret för bland annat geografisk information, ortsnamnsupprättande och fastighetsindelning på en myndighet har inte enbart varit till gagn för medborgarna. Tidvis kan väntetiderna för inte minst avstyckning av tomter för nybyggnation upplevas som orimligt långa. Detta i ett läge när behovet av nya bostadshus är större än på årtionden. Det är först när en tomt är avstyckad och lagfarten trätt i kraft som en byggherre kan få lån till att börja den verkliga projekteringen på tomten.

Lantmäteriet omsätter idag cirka 1,9 miljarder kronor varav lejonparten kommer från avgifter, inte som anslag från staten. Samtidigt som man är vinstdrivande så utsätts man nästan inte alls för någon typ av konkurrens. Erfarenheter från andra områden visar att man på en avreglerad marknad kan kapa köer och öka tillgängligheten och servicegraden för medborgarna. Delar av Lantmäteriets arbetsuppgifter, exempelvis tomtavstyckning, skulle kunna läggas ut på entreprenad eller utsättas för konkurrens så att den enskilde kunden får flera aktörer att välja bland. En mångfald av utförare skulle också vara bra för de lantmätare och ingenjörer som jobbar inom branschen då de får fler arbetsgivare att välja bland. Regeringen bör därför ta initiativ till en översyn av Lantmäteriet för att undersöka om det är möjligt att få in fler aktörer på området.

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att avreglera Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.