Landsbygdens påverkan av vindkraften

Motion 2021/22:3772 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det kommunala vetot för vindkraftsetablering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till stor del produceras energin i Sverige på landsbygden, medan energianvändningen till stor del sker i städerna. Det är inget fel i sig, och är vanligt förekommande också i andra länder.

Däremot tas i Sverige inte tillräcklig hänsyn till hur olika former av energiproduk­tion påverkar landsbygden i form av natur, djurliv, miljöpåverkan, äganderätten och människors livskvalitet och rätt att bestämma över sitt boende och sin närmiljö.

I nuläget gäller detta framför allt vindkraften. En vindkraftpark i en landsbygdskom­mun kan medföra negativa effekter bland annat på naturen, det lokala djurlivet och för människors livskvalitet i form av exempelvis buller och förstörd livsmiljö.

I sammanhanget bör också beaktas att en vindkraftpark i mycket liten utsträckning bidrar till såväl nationell som lokal produktion och användning av energi. De skador som kan uppstå för natur och människor på landsbygden kan helt enkelt inte kompen­seras av en tillräcklig nytta på grund av den ringa energiproduktionen.

Det är svårt att värdesätta närheten till natur och landsbygdsfolkets livskvalitet i detta sammanhang. Men en viktig synvinkel är dock människors rätt att kunna bestäm­ma kring skeenden i sin närhet, varför det är avgörande att det kommunala vetot mot vindkraft inte bara ska finnas kvar utan också förstärkas.

Det kan inte vara rimligt att landsbygden ska stå för hela notan när det är i städerna som energianvändningen är störst. Staten har också ett tungt ansvar i sammanhanget då elcertifikatssystemet är ett statligt stöd, som då i viss form driver på landsbygdens nega­tiva påverkan från energiproduktionen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det kommunala vetot för vindkraftsetablering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.