Till innehåll på sidan

Lagstiftning och rekommendationer för att motverka ett kontantlöst samhälle

Motion 2017/18:171 av Jeff Ahl (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-25
Granskad
2017-09-25
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och näringsidkare bör förbjudas att inte ha kontanthantering eller begränsa möjligheten för konsumenter att använda kontanter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kontant betalning används i allt mindre utsträckning i Sverige, utvecklingen underblåses av att banker avvecklar kontanthantering samt att fler och fler näringsidkare fråntar konsumenterna möjligheten att betala kontant för varor och tjänster. Det finns både positiva och negativa konsekvenser med att samhället i allt större utsträckning blir kontantfritt, rån, personrån och annan kriminalitet försvåras delvis. Transaktionerna blir något enklare för både näringsidkare samt konsumenter att genomföra. Å andra sidan så ökar riskerna för att kriminella använder sig av andra metoder när transfereringar i allt större utsträckning sker elektroniskt. Det som är mest oroande är vad som sker vid en större belastningsattack från främmande makt mot våra elektroniska betalsystem. Har banker och näringsidkare slutat med kontanthantering i för stor utsträckning så kommer hela samhället drabbas av omfattande påfrestningar.

Värdet av att alla medborgare har kontanter tillgängligt är en fråga som är av högt värde ur ett totalförsvarsperspektiv. Såväl större terrororganisationer som främmande makt kan av olika skäl vilja angripa betalsystemen i Sverige. Om vi därför i allt större utsträckning helt och hållet övergår till elektroniska betalningsförfaranden utsätter vi samhället för onödiga risker.

Därför borde det lagstiftas att inga banker får upphöra med kontanthantering. Alla som är kund på en bank ska kunna ta ut sina innehav i kontanter om de så önskar. Likaså bör en lag stiftas som förbjuder näringsidkare att förvägra konsumenter att betala med kontanter, tillika ska det vara förbjudet att sätta gränser för hur mycket mynt eller sedlar som får användas vid kontant betalning.

Utöver lagstiftning bör MSB och övriga ansvariga myndigheter för totalförsvaret informera om vikten av att inneha ett belopp av kontanter för att kunna klara sin ekonomi under åtminstone tre dygn. Detta i linje med övriga rekommendationer vad avser vatten, mat och andra förnödenheter som varje hushåll bör ha tillgång för att under minst tre dygn klara sig om vitala delar av samhällets funktioner slås ut.

 

Jeff Ahl (SD)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och näringsidkare bör förbjudas att inte ha kontanthantering eller begränsa möjligheten för konsumenter att använda kontanter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.