Kustnära vindkraft

Motion 2021/22:3586 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vindkraft bör etableras på sådant sätt att det sker med lokal acceptans, utan negativ inverkan på närmiljön och med tydlig klimatnytta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det ligger ett förslag gällande havsplaner för framtida energiutvinning till havs, fram­taget av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), på regeringens bord. Om förslaget antas blir det vägledande för etableringar av vindkraftsparker till havs i Sverige.

I den planen utpekas lämpliga områden för vindkraftsparker till havs. Ca 95 % av de områdena ligger utmed Gästriklands kust, egentligen Bottniska viken – se tabell nedan.

Sex procent av Gävleborg är bebyggt med vindkraftsparker. Vindkraft är viktigt för att Sverige ska uppnå de högt ställda klimatmålen, samtidigt som energibehovet hittar man betydligt längre söderut än Gävleborg.

I andra länder som Tyskland och England byggs det inte havsbaserade vindkraftverk närmare än 40 km från land. Detta för att inte påverka närmiljön alltför mycket. Etable­randet av havsbaserad vindkraft bör göras på sådant sätt att det sker med lokal accep­tans, utan negativ påverkan på närmiljön och med tydlig klimatnytta. När det gäller Gävleborg kan man ställa sig frågan om etablerandet där verkligen uppfyller dessa tre krav.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vindkraft bör etableras på sådant sätt att det sker med lokal acceptans, utan negativ inverkan på närmiljön och med tydlig klimatnytta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.