Till innehåll på sidan

Kunskaper i näringslära och kosthållning inom barn- och äldreomsorg

Motion 2003/04:So205 av Inger René (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att personalen inom äldreomsorgen får kompetensutveckling i näringslära och kosthållning.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i utbildningarna till personalen inom äldreomsorgen ges adekvata kunskaper i näringslära och kosthållning.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att personalen inom förskolan får kompetensutveckling inom näringslära och kosthållning.1

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i utbildningarna ledande till lärarexamen för yngre år ges adekvata kunskaper i näringslära och kosthållning.1

1 Yrkandena 3 och 4 hänvisade till UbU.

Äldres och yngres kostvanor

Stora problem kan ses när det gäller kostvanor och intag av näringsriktig mat bland barn, ungdomar och äldre människor. Detta märks inte minst på landets förskolor, skolor och institutioner för äldreboende.

Antalet äldre blir fler, inte minst ökar de med stort vårdbehov. Även dessa måste garanteras näringsriktig mat, vilket kräver personal kunnig och kompetent i bland annat kost- och näringsfrågor. När det gäller äldre, som ofta lever ensamt och isolerat, gäller det för personalen att känna till kulturella mönster hos denna grupp såsom matvanor och allmänna beteendemönster för att kunna ge dem bästa omsorg i form av bland annat näringsriktig kost och rikligt med vätska (gamla dricker i allmänhet alldeles för lite).

Dagens mer splittrade familjestrukturer, där barn får klara sig själva i ökad utsträckning, påverkar livssituationen. I förlängningen riskerar barnens kostvanor att påverkas negativt. Det gör att det lagade målet som barnen får i skolan och förskolan blir allt viktigare, för många barn kan det vara det enda lagade målet de får på hela dagen. Det är också i skola och förskola som barn kan få en möjlighet att lära sig en god kosthållning.

Den personal som arbetar med barn och äldre saknar oftast kompetens inom dessa områden. Det kan vara en anledning till de skrämmande artiklar om barns, ungdomars och äldres kostvanor som vi har sett under de senaste åren.

Äldreomsorgen

Mellan var femte och var tredje äldre är undernärd och om alla som är undernärda, och i riskzonen för att bli det, räknas är det mer än varannan äldre. Värst drabbade är kvinnor, dementa och de som bor i särskilda äldreboenden.

Undernäringen beror inte på att de gamla får för lite mat, som man skulle kunna tro, utan i stället på den ökade ämnesomsättningen och som en konsekvens av kroniska sjukdomar, bland annat på grund av att många läkemedel ökar behovet av näring. Äldre behöver mat med en mycket hög näringstäthet som samtidigt är energi- och proteinrik.

En första åtgärd skulle vara att personalen runt de äldre får en ökad kunskap om näringslära, kosthållning och sådant som hur tätt måltider bör serveras. Sådan kompetensutveckling borde införas genast. Därtill borde det i utbildningarna av personal till dessa yrken även ingå kurser i kost- och näringslära.

Överläkaren Åsa Brantevik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg säger i en intervju i Göteborgs-Posten att ”det är lättare att förebygga än att behandla undernäring”. Eftersom det är lättare att förebygga är det inte minst viktigt att personalen lär sig att se vilka som är i riskzonen för undernäring. Även här måste det till utbildningsinsatser.

Förskolan

Förskolebarns intag av föda visar upp ett mer varierande mönster. Enligt en avhandling av Hanna Sepp får tre av fyra barn som är på förskolan hela dagen i sig för lite näring. Samtidigt är det alltfler barn som är överviktiga, vart fjärde barn mellan sex och tio år är överviktigt och mellan 3 och 5 procent lider av fetma.

Att tre barn av fyra som tillbringar lång tid på förskolan får för lite näring visar att det inte går att spara bort måltider på förskolan för dem som är där längst. Det visar också att barnen behöver ett rejält mellanmål. Om de får detta går det att uppnå Livsmedelsverkets rekommendation om hur stor andel av det dagliga näringsintaget som dessa barn skall få i förskolan.

För den överviktiga gruppen behövs det tidiga insatser där de får lära sig vad som är en bra kosthållning – inte minst skulle förskolan kunna bidra till detta.

Problemet är dock detsamma när det gäller förskolan som när det gäller äldrevården: en stor del av personalen saknar utbildning om kosthållning och näringslära.

Därför behövs det även här satsningar på kompetenshöjning inom området. Det är nödvändigt att det i förskollärarutbildningen ingår en adekvat utbildning i kosthållning och näringslära för barn.

Stockholm den 22 september 2003

Inger René (m)


Yrkanden (4)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att personalen inom äldreomsorgen får kompetensutveckling i näringslära och kosthållning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i utbildningarna till personalen inom äldreomsorgen ges adekvata kunskaper i näringslära och kosthållning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att personalen inom förskolan får kompetensutveckling inom näringslära och kosthållning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i utbildningarna ledande till lärarexamen för yngre år ges adekvata kunskaper i näringslära och kosthållning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.