Kryssningskaj vid Röda sten

Motion 2021/22:3027 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att bygga en kryssningskaj vid Röda sten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kryssningsfartyg av större dignitet som besöker Göteborg har i dag ingen möjlighet att lägga till i stadsmiljö. Dessa större fartyg hänvisas till Skandiahamnen, som är en containerhamn som har arbetstid mer eller mindre dygnet runt. Att som turist gå iland i Göteborg bör vara mer lockande om man är närmare staden, i stället för att se stora truckar och containrar. Turism ger ofta ett bra tillskott till besöksstäderna. Enligt upp­skattningar spenderas 800 kronor per person vid besök av passagerare på kryssnings­fartyg, något som naturligtvis gynnar städerna som mottar besök. För att öka attrakti­viteten hos kryssningsresenärer att gå iland bör man utreda möjligheten att angöra en kryssningspir eller kaj vid Röda sten. Röda sten har i dag en hel del kultur och kan locka turister att gå iland. Ett nytt kryssningsläge kan dessutom ge turisterna större ny­fikenhet på övriga Sverige, om de möter en fin atmosfär i Göteborg. Från Röda sten är det bara några få minuter in till centrala Göteborg med shopping, caféer och Liseberg. Regeringen bör ge berörd myndighet, tillsammans med Göteborgs stad, i uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga en ny kryssningskaj/pir vid Röda sten.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att bygga en kryssningskaj vid Röda sten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.