Kryssningskaj vid Röda Sten

Motion 2022/23:1158 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att bygga en kryssningskaj vid Röda Sten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kryssningsfartyg av större dignitet, som besöker Göteborg, har idag ingen möjlighet att lägga till i stadsmiljö. Dessa större fartyg hänvisas till Skandiahamnen, som är en containerhamn som har arbetstid mer eller mindre dygnet runt. Att som turist gå iland i Göteborg bör vara mer lockande om man är närmare staden, istället för att se stora truckar och containrar. Turism ger ofta ett bra tillskott till besöksstäderna. Enligt upp­skattningar spenderas 800 kr/person vid besök av passagerare på kryssningsfartyg, något som naturligtvis gynnar städerna som mottar besök. För att öka attraktiviteten hos kryssningsresenärer att gå iland bör man utreda möjligheten att angöra en kryssningspir eller kaj vid Röda sten. Röda sten har idag en hel del kultur och kan locka turister att gå iland. Ett nytt kryssningsläge kan dessutom ge turisterna större nyfikenhet på övriga Sverige, om de möter en fin atmosfär i Göteborg. Från Röda sten är det bara några få minuter in till centrala Göteborg, med shopping, caféer och Liseberg. Regeringen bör ge berörd myndighet, tillsammans med Göteborgs stad, i uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga en ny kryssningskaj/pir vid Röda sten.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att bygga en kryssningskaj vid Röda Sten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.