Till innehåll på sidan

Kroppskameror för ökad trygghet

Motion 2022/23:1175 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning avseende kroppskameror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det behövs inte längre tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken. Tillståndskravet togs bort 1 augusti 2020 efter en ändring i kamerabevakningslagen. SL valde att utrusta sina biljettkontrollanter med kroppskameror för att öka tryggheten för personalen under arbetspasset, då hot och våld mot ombordpersonal ökat kraftigt.

IMY, tidigare Datainspektionen, har granskat SL:s användning av kroppsburna kameror. SL har utrustat biljettkontrollanter med kroppsburna kameror. Syftet med kamerorna är att förebygga hotfulla situationer, dokumentera inträffade incidenter och säkerställa att det är rätt person som får böter för att ha åkt i Stockholms lokaltrafik utan giltigt färdbevis.

 

Biljettkontrollanternas kameror spelar löpande in bild och ljud som lagras i en minut, därefter raderas materialet om inte biljettkontrollanten trycker på inspelningsknappen på kameran. Kontrollanterna är instruerade att ha kameran på under hela sitt arbetspass och kan således komma att filma alla resenärer som passerar kontrollanten.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, konstaterar att SL brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMY har därför utfärdat en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor. Genom ett sådant beslut från IMY, om en sanktionsavgift på 16 miljoner kronor, minskar tryggheten för ombordanställda över hela landet. Det har gått så långt att personalen inte vågar lämna sin hytt för att kontrollera biljetter vissa tider på dygnet, av rädsla för bespottning och med risk att utsättas för våld.

 

SL har drabbats hårt ekonomiskt av sanktionsavgiften, men än värre är att resenärer i hela Sverige berövas trygghet vid kollektivt resande vissa tider.  För att öka tryggheten i kollektivtrafiken och för de anställda bör regeringen tillsätta en snabbutredning som ser över lagstiftningen. En ny lagstiftning bör harmonisera med SL:s kroppskamerors funktion. 

 

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning avseende kroppskameror och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Justitieutskottet
    Betänkande 2022/23:JuU12
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.