Kriminalisering av rymningar och avvikelser

Motion 2019/20:207 av Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-24
Granskad
2019-09-24
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av rymningar och avvikelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi hittills valt att inte kriminalisera rymningar och avvikelser. Om en rymning/avvikelse sker kan vid synnerliga skäl en villkorlig frigivning skjutas upp. Vanligare är dock att framtida permissioner och möjligheten att bevilja vistelse utanför anstalt genom utslussning påverkas. Faktum kvarstår dock, i Sverige är det inte ett brott att rymma från exempelvis en anstalt.

Valet att inte kriminalisera rymningar och avvikelser får konsekvenser för polisens och åklagarens resurser. Detta har uppmärksammats i media efter den rymning som ägde rum från en kriminalvårdstransport utanför Laxå förra året. Den person som rymde var en dömd mördare och det är rimligt att polisen kan använda sig av alla de olika hjälpmedel som står till buds för att fånga in denne. Men, då det inte är ett brott att rymma så kunde inte polisen använda sig av exempelvis telefonmasttömning för att ta reda på det mobiltelefonsamtal som rymmaren, enligt ett vittne, ska ha gjort.

Vid flera tillfällen har politiker och debattörer under det sista decenniet påpekat det befängda i att inte ha en straffpåföljd för rymning/avvikelse. Här har det dock handlat om att det den nuvarande ordningen rimmar illa med tanken om att ett straff ska stå i proportion till det begångna brottet. En rymning/avvikelse innebär ju att denna proportion går förlorad. En annan viktig aspekt som framförts är brottsoffrets. Att respektera ett straff är för den skyldige att göra bot, erkänna sitt brott och skapa underlag för försoning med offret. Att inte ha en straffpåföljd för rymning/avvikelse är märkligt då vi samtidigt har en värnpliktslag där avvikelse från värnpliktstjänstgöring anses vara ett värnpliktsbrott med böter eller fängelse i högst ett år som påföljd.

De disciplinära åtgärder som i dagsläget är den enda påföljden för en rymning/avvikelse duger inte. En kriminalisering av rymning/avvikelse ger inte enbart en tydlig påföljd, det ger också polisen tillgång till hjälpmedel som behövs för att en rymmare/avvikare kan gripas och därefter avtjäna sitt straff.

 

 

Hans Eklind (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av rymningar och avvikelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.