Krav på märkning av importerad honung

Motion 2017/18:1689 av Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av ursprungsland på konsumentförpackningar av honung och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Honung i butik är inte alltid honung. Det förekommer stora mängder förfalskade produkter på marknaden som inte har någon koppling till bin. Konstgjord honung tillverkad av olika sorters sockerprodukter är ett problem som är svårt att hantera.

Det är även vanligt att honung i butik utgörs av en blandning av honung med många olika ursprung. Det kan betyda att honungen i en burk kan komma från väldigt många olika länder utan att det anges på förpackningen. Honung producerad i Sverige står för ungefärligen hälften av den honung som säljs, resten är importerad. Den märkningsregel som finns enligt EU-regler om märkning av ursprungsland har ett undantag som gör det möjligt att enbart ange om honungen är producerad inom EU eller i icke-EU-länder. I Sverige tillämpas denna undantagsregel formulerad på följande sätt.

Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom Europeiska unionen (EU) eller i mer än ett land utanför EU, får dock denna uppgift i förekommande fall ersättas med följande beteckning:

 • blandning av EU-honung,
 • blandning av icke-EU-honung, eller
 • blandning av EU-honung och icke-EU-honung.

Det finns dock möjlighet att enligt EU ställa hårdare krav. Italien gör detta på så vis att krav på ursprungsland ställs. På grund av att de produkter som erbjuds på marknaden i så stor utsträckning utförs av blandningar så är det rimligt att som i Italien ställa krav på att även andelen från respektive land anges, exempelvis i fallande volymandel, Kina 30 %, Brasilien 20 %, Indien 18 %, Spanien 12 % osv. kanske för de tio största ursprungsländerna i den aktuella produkten.

Ett sådant regelverk tvingar grossister att ställa större krav på producenterna genom hela varukedjan och därmed även öka möjligheten att komma till rätta med problemet med falska produkter under beteckningen honung. Riksdagen bör ge detta till känna för regeringen som en rimlig åtgärd för att göra det lättare för kunderna att kunna veta vad det är de köper när de inhandlar honung.

 

 

Jan Lindholm (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av ursprungsland på konsumentförpackningar av honung och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.