Till innehåll på sidan

Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga utredningar

Motion 2021/22:3082 av Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att beakta klimat och miljö tydligare i statens offentliga utredningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Klimatet och vår miljö påverkas av vårt sätt att leva. Även politiska beslut som inte har uttalat miljösyfte kan påverka såväl klimat som miljöutsläpp. I den uppräkning av krav på konsekvensbeskrivning som finns i kom­mittéförordningen finns ändå inget krav på att utredningar alltid ska inkludera en konsekvensanalys av hur förslaget kan påverka klimat och miljö. Självklart finns det utredningar som inte har någon påtaglig konsekvens på miljö eller klimat, men så är också fallet med övriga aspekter som utredningar måste beakta enligt kommitté­förordningen. Förvånansvärt ofta har förslag som syftar till helt andra saker också konsekvenser för miljö och klimat. Det är dags att statens offentliga utredningar fångar upp detta tydligare och mer genomgående.

 

 

Åsa Westlund (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att beakta klimat och miljö tydligare i statens offentliga utredningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.