Kontroll i fråga om assistansersättningen

Motion 2016/17:527 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Försäkringskassan är det vanligt att kriminella utnyttjar assistansersättningen för egna syften. Ersättningen är till för personer med svår funktionsnedsättning och allt sedan ersättningen infördes har denna varit till stor hjälp i många människors liv. Det gör det kriminella fusket än mer osmakligt då legitimiteten för systemet på sikt kan urholkas.

På grund av den rödgröna regeringens generella utgiftsökningar går de offentliga finanserna med underskott. Eftersom assistansersättningen kostar över 30 miljarder kronor per år och Försäkringskassan själv larmar om fusk finns det anledning att undersöka huruvida alla utbetalningar sker på ett korrekt sätt. Funktionsnedsatta har självklart rätt till assistans i vardagen men fusk måste alltid stävjas. Det offentliga ersättningssystemet får inte skötas utan kontroll.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.