Konsumentskydd vid sms-lån

Motion 2008/09:C272 av Elisabeth Svantesson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över konsumentkreditlagen.

Motivering

Obetalda sms-lån är den skuldtyp som växer snabbast i Sverige idag. I Kronofogdens statistik kan man urskilja två tydliga tendenser vad gäller denna kreditform. Dels har antalet ärenden hos Kronofogden ökat oavbrutet. Bara under första halvåret 2008 kom det in nästan lika många ansökningar som under hela 2007. Den andra tendensen är att ungdomar i åldern 18–25 år är klart överrepresenterade bland låntagarna. Detta är oroväckande.

Många sms-lån omfattas inte av konsumentkreditlagens bestämmelser om kreditprövning, information och skriftliga avtal eftersom de inte är tillämpliga på korttidslån och lån avseende mindre belopp. Inte desto mindre skapar lånen bekymmer för många.

Kronofogdens statistik visar att sms-lån bara under det första halvåret 2008 gav upphov till 17 299 betalningsförelägganden, varav 605 rapporteras från Örebro län. Utvecklingen visar på behovet av ändring av konsumentkredit­lagen så att konsumentskyddet stärks vid sms-lån. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2008

Elisabeth Svantesson (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över konsumentkreditlagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.