Kommission för ett socialt hållbart Sverige

Motion 2013/14:So652 av Marie Granlund m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska inrätta en kommission för ett socialt hållbart Sverige.

Motivering

År 2010 beslutade Malmö att tillsätta en oberoende kommission för att få hjälp med att på sikt minska hälsoskillnaderna genom att angripa de bakomliggande orsakerna, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Målet med kommissionen var att ge kvalificerade underlag med vetenskapligt underbyggda förslag på hur man kan minska ojämlikheten i hälsa i Malmö. Resultatet skulle leda till en socialt hållbar stad.

Idén till kommissionen kom efter att World Health Organisation släppt en rapport som gjort en liknande analys på internationell nivå (Closing the gap in a generation, 2008). En av anledningarna till att kommissionerna inrättades är för att oskäliga skillnader i hälsa är samhällsekonomiskt kostsamma. Om man dock saknar exakt kunskap om vad som är orsaker till ojämlikheten kan man inte arbeta mot dessa med riktade och mest kostnadseffektiva åtgärder.

Den myndighet som arbetar med det breda perspektivet på människors levnadsvillkor och deras hälsa är Statens folkhälsoinstitut. Sverige har en lång tradition av att arbeta med vissa folkhälsofrågor och redan 1934 bildades Statens institut för folkhälsa. Trots detta ihärdiga arbete vet vi att hälsan förbättras överlag i Sverige men att även skillnaderna i hälsa ökar mellan vissa grupper. Folkhälsan handlar om så många olika saker såsom individuella val, strukturella faktorer och rättigheter och möjligheter i ett samhälle. En kommission har möjlighet att ha ett helhetsperspektiv och föreslå nya djärva grepp som kan ha ett längre tidsperspektiv.

Det är inte alltid samma faktorer som påverkar lika mycket på internationell, regional, nationell eller på lokalnivå. En kommission för ett socialt hållbart Sverige skulle ha möjlighet att just behålla det statliga perspektivet och titta på vilka åtgärder staten skulle kunna arbeta med för att förbättra villkoren för de med sämst hälsa och utjämna de oskäliga skillnader som finns idag.

Stockholm den 2 oktober 2013

Marie Granlund (S)

Hillevi Larsson (S)

Leif Jakobsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska inrätta en kommission för ett socialt hållbart Sverige.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.