Karantän vid inresa till Sverige

Motion 2020/21:3342 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en tydlig handlingsplan arbetas fram för hur Sverige exempelvis ska hantera inresande från rödlistade områden, behovet av karantän samt nedstängning av olika verksamheter eller geografiska områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Smittspridningen av coronaviruset i vårt land har varit stor. Med olika åtgärder hade spridningen kanske kunnat minska, exempelvis genom mer kraftfulla åtgärder vid inresandet. Jag anser att åtgärder som karantän ska vidtas efter resa till ett rödlistat land eller område. Stockholm drabbades exempelvis mycket hårt av smittan och hade behövt begränsa in- och utresandet ännu mer. En tydlig handlingsplan för hur Sverige exempel­vis ska hantera inresande från rödlistade områden, behovet av karantän samt i vilket läge en nedstängning av olika verksamheter eller geografiska områden bör tas fram.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en tydlig handlingsplan arbetas fram för hur Sverige exempelvis ska hantera inresande från rödlistade områden, behovet av karantän samt nedstängning av olika verksamheter eller geografiska områden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.