Till innehåll på sidan

Inresevisum för hiv/aids-sjuka

Motion 2014/15:2219 av Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länder som nekar hiv/aids-smittade inresevisum.

Motivering

Enligt European Aids Treatment Group har 74 länder i världen idag någon form av restriktioner vad gäller att släppa in personer som är smittade av hiv eller aids över sina gränser. Av dessa nekar 12 länder hiv/aids-sjuka tillträde helt och hållet. I de flesta fall anges folkhälsan och kostnader kring behandling av smittade som anledning. Förutom att det är djupt diskriminerande att peka ut vissa människor och neka dem tillträde till ett specifikt land så stigmatiseras även sjukdomen i de länder där de smittade hängs ut.

 

Sverige bör se över möjligheten att vidta åtgärder i syfte att påverka andra nationer att upphöra med sådan diskriminerande lagstiftning som medför att personer som bär på hiv- eller aids-smitta nekas inresevisum.

.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länder som nekar hiv/aids-smittade inresevisum.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.