Inrätta en cybersolidaritetspakt

Motion 2021/22:2279 av Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en cybersolidaritetspakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har skrivits mycket om den så kallade gråzonen dvs. de hot som inte kan klassificer­as som konventionella krigshandlingar men som ofta är diffusa och komplexa och kan riktas mot en rad samhällssektorer till exempel cyberattacker mot myndigheter, företag, elnät, fientliga företagsuppköp osv. Syftet med angrepp i den så kallade gråzonen är att linjerna mellan krig och fred blir otydliga. Säpo har i sina senaste årsrapporter åter­kommande tagit upp de hot som stater som Kina, Ryssland och Iran utgör för Sverige i gråzonen.

Ofta handlar attackerna i gråzonen om cyberintrång. För snart ett år sedan drabbades det norska Stortinget av ett omfattande cyberintrång som går att spåra till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Detsamma har tidigare hänt tyska förbundsdagen och naturligtvis det demokratiska partiet i USA under valrörelsen 2016. Även den finska riksdagen har varit utsatt för dataintrång men har inte officiellt anklagat någon stat för att ligga bakom det.

I officerstidningen nr 3 2021 skriver den kände försvars- och säkerhetsjournalisten Patrik Oksanen att priset för dessa cyberintrång är mycket lågt jämfört med handlingar i den verkliga världen. De orsakar också mycket begränsade fördömanden från allierade. Oksanen för därför fram förslaget om en cybersolidaritetspakt mellan demokratier som ökar angriparens ”kostnad” vid en attack. Det är ett förslag som Sveriges riksdag bör anta.

 

 

Maria Nilsson (L)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en cybersolidaritetspakt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.