Infrastruktur för trygghetslarm

Motion 2010/11:T279 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allas tillgång till trygghetslarm.

Motivering

När Telia Sonera successivt börjat ersätta kopparnätet med annan teknik har problem med tillgängliga trygghetslarm på landsbygden uppdagats. I dag är trygghetslarmen kopplade mot den fasta telefonin och riskerar att inte fungera om kopparnätet byts ut mot satellit, bredband eller ett mobilt nät. Det är en självklarhet att alla ska ha tillgång till telefon och bredband, och i bredbandsstrategin fastställs målen att 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Avvecklas kopparnätet kommer säkert många att välja att också ha sin telefon via bredbandet.

Att innevånarna i en kommun ska känna sig trygga och på ett snabbt sätt kunna larma om hjälp när så behövs kan många gånger vara livsavgörande. Trygghetslarmen har för många äldre och funktionsnedsatta inneburit att de kunnat bo kvar i sitt hem under en längre tid än de annars kunnat. Att tillgodose innevånarnas behov av trygghetslarm åligger socialtjänsten, men finns ingen fungerande infrastruktur att koppla upp larmen mot kan inte socialtjänsten klara sitt uppdrag.

Därför måste frågan om alternativ infrastruktur för trygghetslarmen vara löst innan Telia Sonera ersätter kopparnätet med annan teknik.

Stockholm den 25 oktober 2010

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allas tillgång till trygghetslarm.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.