Informationskampanj om droger

Motion 2013/14:So579 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga en statlig informationskampanj om droger.

Motivering

De senaste åren har vi fått blandade signaler om hur förhållningssättet och acceptansen för droger har utvecklats hos landets unga. Visserligen ligger fortfarande drogmissbruket bland svenska ungdomar på en, i en internationell jämförelse, relativt låg nivå men ändå kan man se tecken, inte minst inom populärkulturen, på en ökad acceptans för exempelvis cannabis och olika former av så kallade partydroger. Detta trots att vi idag har fått en allt större kunskap om dessa drogers stora skadeverkningar.

Även om den stora majoriteten inte använder narkotika så kommer alltfler i kontakt med miljöer där narkotika förekommer. Det kan vara genom resor till länder där drogmissbruk är mer accepterat och mer vanligen förekommande, genom film och tv där droganvändande kan skildras helt utan att dess baksida visas upp, eller genom internet där förespråkarna för en droglegalisering är mycket aktiva på olika forum och hemsidor.

I Sverige har vi en bred enighet om en restriktiv drogpolitik där nolltolerans skall vara ledstjärnan. Därför är det så viktigt att denna uppfattning i än högre grad än idag också manifesteras gentemot samhället i stort och då särskilt mot ungdomsgenerationen. Vi måste från statens sida bli bättre på att tillgängliggöra den nya kunskap som finns om faran med drogmissbruk. Särskilt när de drogliberala debattörerna blir alltmer högljudda så bör vi gå till svars med en välunderbyggd, forskningsbaserad och saklig men också tydlig informationskampanj om varför vi har den restriktiva politik som vi har och varför droganvändning är så farligt.

Stockholm den 3 oktober 2013

Edward Riedl (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga en statlig informationskampanj om droger.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.