Införande av sockerskatt

Motion 2012/13:Sk271 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en höjning av konsumtionsskatten på socker bör utredas.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lägre konsumtionsskatt på frukt och grönsaker bör utredas.

Motivering

Raffinerat socker är en för människan relativt ny företeelse. Först vid 1880-talet tog sockerbetsodlingarna fart i Sverige. Hjärnans belöningssystem är utvecklat under en tid då man fick söka efter oraffinerade sötsaker som frukt, bär och honung. Konsumtionen av dessa sötsaker gav viktig energi.

Idag är situationen en annan. Socker fabriceras till en låg kostnad för att tillfredsställa människornas sockersug och från tidigt 1900-tal är sockerkonsumtionen mycket hög i Sverige. Framförallt är läskedrycker söta, men även i livsmedelsindustrins halvfabrikat blandas mycket socker.

Raffinerat socker i stora mängder har en tillvänjning på människan och ger svängningar i blodsockerkurvan. Förståelsen för riskerna med extremt hög sockerkonsumtion har kommit först på senare år med forskningen kring glykemiskt index (GI) och framstående forskare och läkare varnar idag för konsumtionen av raffinerat socker.

Diabetes, cancer och hjärtproblem utvecklas i onödan eller för tidigt hos många på grund av överkonsumtionen. Hälsoproblemen orsakade av raffinerat socker kan vara större än de förorsakade av tobak och alkohol.

Våra grannländer Norge, Danmark och Island har infört en sockerskatt av dessa hälsoskäl.

De positiva hälsoeffekterna av intag av frukt och grönsaker är väldokumenterade, varför intaget av dessa bör gynnas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en höjning av konsumtionsskatten på socker bör utredas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lägre konsumtionsskatt på frukt och grönsaker bör utredas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.