Till innehåll på sidan

Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-18
Granskad
2017-09-19
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället.

Därför är det inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig av språktolkar finansierade av samhället. Vi förstår och accepterar att språktolkar måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi tycker däremot att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det landet man själv har valt att bosätta sig i.

Vi tycker att en rimlig gräns borde sättas för vistelse i landet för att erhålla samhällsfinansierade tolkar. En rimlig tidsgräns är att efter en vistelse på fem år i Sverige skall man ha lärt sig det svenska språket. Är inte så fallet får man bekosta språktolkar på egen hand. Vad gäller personer som av medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras.

Detta är ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation gentemot dem som kommit till vårt land och tar del av allt vad vårt land har att erbjuda.

 

 

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.