Indraget svenskt stöd vid deltagande i krig

Motion 2021/22:3136 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett regelverk kan se ut som medför indragen rätt till svenskt stöd vid deltagande i krig utan att vara utsänd av Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser idag ett växande problem med individer som åker utomlands för att delta i krig utan att vara utsända under svensk flagg där de sedan kräver svensk hjälp att ta sig tillbaka till tryggheten i Sverige. Att frivilligt ge sig iväg i krig utan samordnad svensk inblandning bör vara förenat med att man därefter får klara sig själv. Det kan omöjligt vara i de svenska medborgarnas intresse att bekosta säkra hemtransporter efter att individer deltagit i krig i annat land utan att det skett i svensk regi. Ett så avgörande beslut som att själv eller med sin familj fara till ett orofyllt område samt att aktivt delta i krig bör innebära att man avsäger sig rätten till det svenska samhällets stöd för att kunna ta sig hem igen.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett regelverk kan se ut som medför indragen rätt till svenskt stöd vid deltagande i krig utan att vara utsänd av Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.