Till innehåll på sidan

Individuell prövning av arbetsförmågan i reglerna om sjukförsäkring

Motion 2010/11:Sf361 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till ändring av lagen om allmän försäkring med en bestämmelse om att genomföra en individuell prövning av arbetsförmågan och avskaffa den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

 2. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till ändring av lagen om allmän försäkring med en bestämmelse om att genomföra en individuell bedömning och avskaffa de absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen.

Motivering

Vår utgångspunkt är en positiv människosyn. Alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Alla vill ha möjlighet att försörja sig själva. Det är grunden för att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

Arbetets betydelse är för oss central, inte bara som grund för den egna försörjningen, utan också för att det bidrar till delaktighet i samhället och ett bra liv. Därför ingår också rätten till aktiva insatser och i förlängningen också rätten till ett arbete. Det är det vi menar med en fungerande arbetslinje.

I dagsläget trängs dock många människor ut från arbetsmarknaden eller ges aldrig någon chans. Detta gäller inte minst många av dem som drabbats av ohälsa. Bra arbetsvillkor och ett arbetsliv som tar vara på individers kreativitet och delaktighet är viktiga förutsättningar för att människor ska kunna och vilja bidra efter förmåga. Lika viktigt är att hitta nya lösningar till arbete för personer som inte kan arbeta heltid, eller bara klarar av en viss typ av arbete. Det måste bli lättare att bidra efter förmåga, oberoende av hur många timmar eller vilket jobb det handlar om.

Regeringen har skapat ett högst otryggt system för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter och möjliggöra skattesänkningar. Fokus ligger nu på att räkna antalet ersättningsdagar – inte på att ge aktiv medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering.

Det har varit en bred kritik mot att människor ramlar ut ur sjukförsäkringen trots att de är sjuka och saknar arbetsförmåga. Vi rödgröna anser att det är högst angeläget att snarast göra justeringar för att förhindra att människor far illa. Dessutom krävs mer omfattande förändringar som vi bland annat avser att arbeta för i den parlamentariska utredningen som pågår.

En justering som snabbt behöver genomföras är en ändring av lagen om allmän försäkring som innebär att en individuell prövning av arbetsförmågan ska genomföras och att den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar ska avskaffas. Vi begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag om detta.

De absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen behöver omgående ersättas med en individuell bedömning. Människor som är sjuka och saknar arbetsförmåga ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Detta bör regeringen skyndsamt återkomma med förslag om.

Stockholm den 26 oktober 2010

Tomas Eneroth (S)

Gunvor G Ericson (MP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till ändring av lagen om allmän försäkring med en bestämmelse om att genomföra en individuell prövning av arbetsförmågan och avskaffa den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till ändring av lagen om allmän försäkring med en bestämmelse om att genomföra en individuell bedömning och avskaffa de absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.