Till innehåll på sidan

Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan belastningsskador och psykosociala arbetsskador och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket bör få uppdraget att ta fram statistik över hur många som varje år omkommer på grund av arbetssjukdomar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker i arbetet är ett problem. Ökade krav på arbetstagaren och ett tuffare arbetstempo leder till mer stress och sämre mående.

Belastningsskador är en arbetssjukdom som ligger högt i statistiken och är många gånger orsakade av just stress, men blir klassificerade fel. Stress och konflikter på arbetsplatsen kan lätt ge upphov till sjukdomssymptom. I själva verket beror skadan ofta på en ohållbar arbetsbörda och inte på, exempelvis, en trasig nacke. Arbetsmiljöverkets statistik visar att arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än män.

Ibland går det till och med så långt att människor dör på grund av sjukdomar de fått av jobbet. Här finns ett stort mörkertal som inte får tillräcklig uppmärksamhet. Det gäller inte minst de som på grund av arbetet drabbats av psykisk ohälsa och väljer att avsluta sina liv.

Det är oacceptabelt! Ingen skall behöva dö på grund av sitt arbete. Här krävs mer kunskap och forskning för att finna lösningar som förhindrar detta.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan belastningsskador och psykosociala arbetsskador och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket bör få uppdraget att ta fram statistik över hur många som varje år omkommer på grund av arbetssjukdomar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.