Till innehåll på sidan

Homo- och bisexuellas situation i världen

Motion 2002/03:U312 av Börje Vestlund (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en världskonferens om homo- och bisexuellas situation i världen.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en solidarisk manifestation för homo- och bisexuella på svenska beskickningar runt om i världen.

Motivering

Runtom i världen är homosexuella och bisexuella en utsatt grupp. Flera av världens länder har direkta förbud mot homosexualitet, vissa länder har till och med dödsstraff för personer som lever i en samkönad relation.

Sverige har i flera multi- och bilaterala sammanhang lyft fram situationen för homo- och bisexuella i världen. Regeringens tal under FN:s världskonferens i Durban 2001 var ett bra och tydligt exempel på hur frågan har lyfts fram.

Dock räcker inte det. Vi som nation kan inte nöja oss med att lyfta fram frågan enbart i tal. För att frågan om homosexuellas situation i världen skall hamna i fokus bör vi arbeta för att världssamfundet skall genomföra en internationell konferens där homo- och bisexuellas situation behandlas.

Därför anser jag även att homo- och bisexuella samt deras organisationer särskilt bör uppmärksammas, till exempel genom en gemensam manifestation vid samtliga svenska beskickningar i världen en viss dag varje år. Dagen skall särskilt manifestera solidariteten med samtliga homo- och bisexuella i hela världen.

t

Stockholm den 21 oktober 2002

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående en världskonferens om homo- och bisexuellas situation i världen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående en solidarisk manifestation för homo och bisexuella i världen på svenska beskickningar runt om i världen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.