Hindra utförsel av stöldgods från Sverige

Motion 2021/22:2185 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett växande problem med internationella stöldligor som verkar i Sverige. Under pandemin gick verksamheten ner på grund av inreserestriktionerna men när Sverige åter öppnar upp så växer problemet. Denna form av gränsöverskridande brottslighet är relativt svår att stoppa enligt polisen och kräver ofta en ökad samverkan mellan en rad brottsbekämpande myndigheter.

Enligt polisen bedöms över hälften av lägenhetsinbrotten i Sverige genomföras av sådana ligor. Ligorna stjäl ofta båtmotorer, entreprenadmaskiner och traktorer som sedan transporteras utomlands och säljs vidare genom distribution inom kriminella nätverk. Vidare lägger många av dessa ligor sina ankarplatser, där man förvarar stöldgodset, i gränsnära områden runt om i Sverige. En plats som är extra hårt drabbad i detta avseende är västra Värmland där många av stöldligorna även är multikriminella och smugglar såväl stöldgods som alkohol, narkotika och cigaretter över gränsen mellan Sverige och Norge.

Kraftiga tullinsatser vid större gränsövergångar skulle därför kunna stävja en stor del av denna brottslighet genom att försämra förutsättningarna för att transportera ut stöldgodset. I dag saknar dock Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods, vilket bör ses över.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.