Hemvärnets militärhistoriska arv

Motion 2023/24:972 av Alexandra Anstrell (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att värna hemvärnets militärhistoriska arv och se över möjligheten att ge Statens försvarshistoriska museer i uppdrag att förvalta hemvärnets militärhistoriska arv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hemvärnet har sedan bildandet 1940 varit en viktig del av Sveriges militära försvar och dessutom både basen och den främsta symbolen för frivilligförsvaret som helhet och dess betydelse för det militära försvarets folkförankring.

Hemvärnet utgör i dag med sina 22 000 soldater nästan hälften av Försvarsmaktens numerär och verkar sedan 2020 under försvarsgrensliknande förutsättningar.

Det är av historisk betydelse och har ett stort allmänintresse att hemvärnets historia bevaras för framtida generationer på ett relevant sätt jämförbart med hur de andra försvarsgrenarnas historia bevaras. Hemvärnets historia bevarades och vårdades under många år av Hemvärnsmuseet.

Hemvärnsmuseet var ett militärhistoriskt museum, museet fanns i lokaler på Hem­värnets stridsskolas område och var en del av Sveriges militärhistoriska arv (SMHA). Museet visade i huvudsak hemvärnet under nittonhundratalet, lite före och efter samt driftvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Hemvärnsmuseet ägdes av Rikshemvärnsrådet, men Rikshemvärnsrådet beslutade 2020 att avveckla museet. I samband med att museet avvecklades så avregistrerade även SFHM detta från nätverket Sveriges militärhistoriska arv.

För att säkerställa bevarandet av hemvärnets unika kulturarv är det viktigt att förvaltandet sköts av SFHM och lämpligtvis under avdelningen armémuseum med tanke på den långa historiska anknytning som finns mellan armén och hemvärnet.

Därför vill undertecknad att regeringen överväger att besluta om att värna hem­värnets militärhistoriska arv och ge Statens försvarshistoriska museer i uppdrag att förvalta hemvärnets militärhistoriska arv.

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att värna hemvärnets militärhistoriska arv och se över möjligheten att ge Statens försvarshistoriska museer i uppdrag att förvalta hemvärnets militärhistoriska arv och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Kulturutskottet
    Betänkande 2023/24:KrU5

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.