Hemförsäkring för allmännyttan

Motion 2020/21:2010 av Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förslaget om hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under de bränder som skedde i bostadshus på Järvafältet för ett par år sedan så visade det sig att många av de boende saknade hemförsäkring. Det blir ett dubbelt slag mot den som hade en lägenhet som brann. Först brann den upp och därefter visade det sig att en inte var försäkrad och många saker i hemmet kunde aldrig ersättas vare sig fysiskt eller ekonomiskt. Ett boende i allmännyttan, det vi äger gemensamt, ska vara den bästa boendeformen. Därför vore det bra om det kunde utredas om huruvida den som bor i allmännyttan också via detta kan få hemförsäkring som en del av boendet.

En hemförsäkring skulle lagenligt kunna likna trafikförsäkringen till sin karaktär.

 

 

Anders Österberg (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förslaget om hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.