Gemensam sekretess inom förskola och skola

Motion 2002/03:K405 av Helene Petersson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sekretesslagstiftningen i förskolan.

Motivering

I dag omfattas förskolan av en annorlunda skriven sekretess än vad övriga delar av den obligatoriska skolan omfattas av. Riksdagen har i alla övriga dokument formulerat sig så att förskolan är en del av det svenska skolväsendet, och då bör det också vara naturligt att samma sekretesslagstiftning bör gälla.

Stockholm den 21 oktober 2002

Helene Petersson (s)


Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sekretesslagstiftningen i förskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.