Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:319 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-27
Granskad
2017-09-27
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Produktion av öl, vin och cider ökar i Sverige och ofta är producenterna lokala turistattraktioner som skapar mervärde för andra närliggande näringar. Branschen hämmas dock av Sveriges restriktiva alkoholpolitik då producenterna inte tillåts sälja sina produkter direkt till kunderna utan är hänvisade till Systembolaget.

Dessutom missgynnas småskaliga producenter av Systembolagets inköpspolicy. Motståndarna till gårdsförsäljning menar att denna skulle äventyra Systembolagets monopol på grund av EU:s lagstiftning. Dock visar exempelvis Finland att det går att kombinera ett alkoholmonopol med gårdsförsäljning och det som är möjligt i Finland är självfallet möjligt även i Sverige.

Ska den svenska landsbygden fortsätta att leva måste nya näringar tillåtas att växa. Produktion av öl, vin och cider är en av dessa nya näringar som skapar sysselsättning utanför storstäderna. Det bör uppmuntras genom att gårdsförsäljning av alkohol tillåts i Sverige.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.