Till innehåll på sidan

Gårdsförsäljning

Motion 2016/17:191 av Margareta Cederfelt och Christian Holm Barenfeld (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-29
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheterna att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska landsbygden brottas med omfattande problem såsom avfolkning, åldrande befolkning, svårigheter med lönsamhet i jordbruket. För att vända den negativa utvecklingen måste åtgärder för att stärka landsbygden genomföras snarast.

En åtgärd är att underlätta för företagande relaterat till jordbruk och lokala näringar såsom gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning kan relatera till olika former av näringar och produkter. I den här motionen behandlas försäljning av alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och cider.

Den småskaliga tillverkningen av öl är återigen på framväxt. Vid inträdet i Europeiska unionen var antalet bryggerier i Sverige inte enbart få utan också stora. På mindre än 20 år har utvecklingen vänt och antalet små bryggerier växer till antal. Tyvärr har bryggerierna ingen möjlighet att sälja sin egenproducerade dryck vare sig för medtag eller konsumtion i egen bar eller restaurang. Att kunna sälja sin egenproducerade dryck på den egna restaurangen kan höja attraktionskraften med fler gäster som följd och därmed generera högre intäkter för producenten.

De mindre gårdsbryggerierna upplever även hinder när de skall sälja sin produkt till Systembolaget, som har monopol på alkoholförsäljning till kund. Systembolaget ställer krav på att kvantiteten skall uppnå en viss nivå, tyvärr på en sådan nivå att nyetablerade och mindre gårdsbryggerier inte klarar av att nå upp till denna. De bryggerier som inte klarar av att nå upp till Systembolagets kvantitetskrav har två alternativ: öka produktionen eller stänga verksamheten.

Sedan EU-inträdet har den svenska alkoholkulturen förändrats. Jämfört med 1970-talet har konsumtionen av starksprit minskat. Under 1990-talet liberaliserades alkoholpolitiken med utökade införselkvoter för att under 2000-talet gå ytterligare ett steg genom att tillåta privatimport av alkohol.

Att tillåta gårdsförsäljning skulle vara ett naturligt steg på vägen i syfte att underlätta företagande på landsbygden. Den svenska besöksnäringen ökar stadigt och möjligheten för kunder att provsmaka och inhandla lokalt producerade drycker skulle höja attraktionskraften för turistnäringen på landsbygden. Dessutom skulle de svenska bryggerierna och vinproducenterna närma sig de villkor som gäller för deras europeiska kollegor.

Systembolagets roll skulle kunna förändras från att inneha monopol på försäljningen till kund till att utöva tillsyn över gårdsförsäljning.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheterna att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.