Gårdsförsäljning av vin och öl

Motion 2016/17:216 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-29
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den nuvarande alkoholpolitiken måste reformeras så att gårdsförsäljning av vin och öl tillåts. De inhemska svenska vingårdarna och ölbryggerierna missgynnas av en omodern alkoholpolitik. När övriga monopol på alkoholområdet avskaffades på 1990-talet för att anpassa Sverige till EU:s inre marknad valde man att behålla detaljmonopolet av alkoholpolitiska skäl. Att folkhälsoministern i december 2014 aviserade att den nuvarande regeringen helt stänger dörren för att tillåta gårdsförsäljning är mycket olyckligt för svenska producenter tillika näringsidkare, vilket också leder till färre arbetstillfällen.

Idag kan Sveriges lokala vinodlare och bryggare på en väldigt begränsat sätt nå ut till kunderna med sina produkter. Det är en underlig situation där du som företagare får producera produkten men du kan inte i princip sälja den. Den enda vägen för att nå ut till privatkunder idag är Systembolaget. Detta har ytterligare förvärrats av Systembolagets inköpsregler som överförde fraktkostnader på de lokala bryggarna. Detta innebär att mikrobryggerierna får betala för transporten av varje flaska till Systembolagets centrala depå i Örebro, oberoende av var bryggerier är verksamma, för att varorna skall kunna vara beställningsbara i hela landet. Det återstår alltså få andra alternativ för vinodlare och mikrobryggerier att nå ut med sina produkter.

I länder utan försäljningsmonopol kan producenterna sälja direkt till sin hemmamarknad, utan distribution eller fördyrande mellanled. Sådan försäljning är gynnsam för både producent och kund; dessutom mer miljövänlig. Den är vidare till gagn för den lokala turistnäringen genom att locka såväl inhemska som utländska turister till besök på de lokala vingårdarna och bryggerierna.

Flera remissinstanser ställde sig positiva till regeringens betänkande om gårdsförsäljning (SOU 2010:98), bland annat Jordbruksverket, Tillväxtverket, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges hotell- och restaurangföretagare och Företagarnas riksorganisation. EU-kommissionen har understrukit att gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin är juridiskt förenligt med Systembolagets försäljningsmonopol. I Finland har gårdsförsäljning existerat parallellt med ett alkoholmonopol i över femton år utan att ifrågasättas av EU eller hota detaljmonopolets ställning.

Inte sällan hör man motståndare som menar att gårdsförsäljningen skulle bidra till att fler riskerar att hamna i alkoholmissbruk. Men det är ett dåligt underbyggt argument som saknar relevans.

Det är angeläget att förändra och likställa villkoren för svenska vingårdar och bryggerier i förhållande till andra EU-länder. Öl- och vinproduktion tillhör Sveriges framtidsbranscher. För att ytterligare utveckla denna näring behöver vi tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin.

Utan gårdsförsäljning blir lokal, småskalig och mångfacetterad vin- och ölproduktion omöjlig och hantverket utarmat. Genom att tillåta gårdsförsäljning främjar vi miljövänlig handel, småskaligt företagande och en levande landsbygd.

 

 

Lotta Finstorp (M)

Lotta Olsson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat vin och öl och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.