Till innehåll på sidan

Gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin, cider m.m.

Motion 2012/13:So577 av Michael Svensson m.fl. (M, C, FP, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
M902

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta utreda frågan om gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin, cider m.m.

Motivering

Den svenska landsbygden har ett stort turistvärde och många svenskar åker runt i landskapen för att uppleva och lära känna sitt land. Det finns många som gjort samma sak i andra länder och vi har på de senaste åren sett ett ökat antal utländska turister som vill lära känna vår kultur.

Med regeringens satsning Matlandet Sverige har fokus lagts på lokalt producerade produkter och så även på drycker som vin, öl, cider m.m. Produktionen är oftast under uppbyggnad och mycket liten vilket ger en väsentligt högre prisbild i jämförelse med motsvarande på Systembolaget.

I och med att de volymer som lokala producenter står för är mycket små kan de nog anses sakna alkoholpolitisk påverkan på befolkningen. Dessutom gör de naturliga förutsättningarna för vinproduktion i Sverige att tänkbara verksamheter inom denna sektor inte blir större än ”kulturföretag” med små nischade produkter. Oavsett volym ska det naturligtvis råda samma begränsningar och kontroll för försäljning av alkohol på gård som på Systembolaget och i verksamheter med utskänkningstillstånd.

På sikt kommer dessa företag att bidra till en mer levande landsbygd, öka turismen och besöksnäringen, även utanför de stora besöksmålen och städerna. Fler företag får möjligheten att etablera sig och växa sig starka vilket bidrar till ökad sysselsättning på landsbygden.

Regeringen har tidigare utrett frågan och funnit att man för närvarande inte kan gå vidare med lagförslag baserade på den senaste utredningen.

Som vi riksdagsledamöter ser det bör regeringen utreda frågan ytterligare i syfte att finna en framkomlig väg för gårdsförsäljning av öl, vin, cider m.m. Vi kan t.ex. tänka oss att de lokala producenterna blir ombud och får en gedigen utbildning. Vidare skulle Systembolaget kunna bli huvudman för den kontroll och utbildning som sker av dessa vinföretag.

Stockholm den 28 september 2012

Michael Svensson (M)

Cecilia Widegren (M)

Ola Johansson (C)

Emil Källström (C)

Tina Acketoft (FP)

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta utreda frågan om gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin, cider m.m.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.