Till innehåll på sidan

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:511 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker bör tillåtas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet vingårdar, bryggerier och destillerier på den svenska landsbygden har ökat kraftigt under det senaste decenniet, vilket sannolikt hänger samman med ett växande intresse för småskalig och lokal produktion i allmänhet och för närproducerat i synnerhet.

Många producenter öppnar gärna upp sin verksamhet och välkomnar besökare för att visa hur tillverkningen går till. Det borde vara naturligt att den som besöker exempelvis en vingård eller ett litet bryggeri också har möjlighet köpa produkter direkt vid besöket, men det är inte tillåtet i Sverige. I nuläget hittar kreativa producenter vägar runt det ologiska svenska förbudet[1], men det vore naturligtvis rimligare att göra försäljningen laglig.

Ett påstått problem som ofta lyfts när gårdsförsäljning diskuteras är hur det svenska alkoholmonopolet ska kunna behållas samtidigt som man gör det tillåtet att sälja lokalproducerade alkoholhaltiga drycker. Ofta påstås också att folkhälsan skulle hotas.

Ett exempel där man har infört gårdsförsäljning, utan att det hotar alkoholmonopolet, är Finland. Det har visat sig att försäljningen handlar om små volymer och att det dessutom är relativt dyra produkter, vilket inte har haft några mätbara negativa effekter på folkhälsan.

Frågan om gårdsförsäljning har utretts flera gånger. De utredningar som har genomförts har dock landat i olyckliga slutsatser. Gårdsförsäljning skulle medföra positiva effekter för turismen och ge svenska producenter liknande möjligheter som deras motsvarigheter i andra länder har. Därför bör så kallad gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker tillåtas i Sverige.

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

[1] http://www.hd.se/lokalt/hoganas/2015/08/19/omstandlig-losning-for-att-fa-salja-vin/

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker bör tillåtas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.